de Koning & Partners Telefoon: 06 2336 4066  
de Koning & Partners

Management Development
Veranderstrategieën
Persoonlijke Effectiviteit
LeiderschapsontwikkelingTeamcoachingOpen programma's
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Leiderschapsontwikkeling


Toonaangevende organisaties beschouwen ontwikkeling van (top) leidinggevenden als een integraal deel van hun bedrijfsstrategie. Leiderschap is een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van organisaties. De situatie waarin de organisatie zich bevindt is bepalend voor de wijze van leidinggeven. Als leider heb je verschillende taken te vervullen en elke taak vraagt om een verschillende rol. Hierbij worden weer verschillende vaardigheden of competenties gevraagd die geleerd kunnen worden. Maar ook zelfkennis is van groot belang. Onderzoek laat zien dat leiders die actief zijn met persoonlijke ontwikkeling een competitief voordeel hebben. Leiderschapsontwikkeling heeft ook een grote invloed op de manier waarop medewerkers hun talenten en competenties kunnen benutten en op het behoud van talentvolle medewerkers. Daarom is leiderschapsontwikkeling zo belangrijk, niet alleen voor de leiders aan de top maar voor de hele organisatie.

In nauwe samenwerking met de klant bereidt de Koning & Partners real-life business cases voor die aan de deelnemers ter uitwerking worden voorgelegd.